Händer i fält

7 juni 2022

Vallarna inför första skörd

Den 7 juni gjordes en dokumentation av läget inför årets första vallskörd med utgångspunkt i försöks- och demonstrationsodlingarna på Torsta. Medverkade gjorde Lars Tirén från Torsta, Hanna Appelros, Länsstyrelsen och Anna Bergfors, Växa Sverige.

Vallarna växer och frodas, både gräs och klöver. Klövern i demonstrationer och försök är höga och välvuxna i år och det verkar som att klövern har gynnats till förstaskörden i år. Klöver fixerar mycket kväve till vallen och kan också bidra till att hålla uppe proteinhalten i ensilaget. Hur mycket beror på klöverhalten i vallarna , avkastningen och för proteinhalten även skördetiden.  

Vi ser med blotta ögat i flera av demonstrationerna att vallen svarat bra på kvävegödsling med en mörkare grön färg och högre, tätare bestånd än ogödslat. Hur mycket kompletteringsgödsel som behövs till andra skörden beror på många faktorer, bland annat klöverhalten i vallen.  Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022

Under helgens lite varmare väder smällde det till och plötsligt lyser nu maskrosor gula längs vägar och i luckiga vallar, liksom i en del försöksrutor där grödan har blivit gles av olika skäl. 

Sommargyllen är ett annat vanligt ogräs i vallarna. Ogräsbeskrivningar | Externwebben (slu.se)  

För att få en bra vall som kan konkurrera med ogräsen och som ger hög skörd måste etableringen göras noggrant. Sådjupet är extra viktigt vid sådd av timotej som har litet frö och ska helst inte landa djupare än på ca 1 cm djup. I ett av försöken kunde vi se att en av såbillarna i mitten har gått lite djupt och där orkade inte timotejen upp. Vallsådden kräver en jämn, fast och fin såbädd. 

Lämplig tid för skörd närmar sig. På vallprognos.se redovisas resultat från provklippningar i länet, samt en temperatursummekurva för varje provstation som indikerar när det är läge att skörda om man siktar på 11 MJ i sitt vallfoder. Det är viktigt att även följa timotejens utvecklingsstadium noga på de egna fälten eftersom optimal skördetidpunkt varierar mellan olika timotejsorter. Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde?