Händer i fält

Resultatet av höstsäden

Norrländsk höstveteodling har uppmärksammats på flera håll under året, inte minst med demoodlingen på Öjebyn Agropark där resultaten blev över förväntan. Även här i Ås blev resultatet bra, även om vi inte kom upp i samma skördenivå som i Öjebyn.

Vetet låg under isskorpa stor del av vintern.

Fokus var att studera övervintringen hos spannmålen, vilket blev väldigt bra trots den isskorpa som bildades vid vinterns värmeperioder med regn. I vetet var plantbortfallet minimalt medan rågen drabbades av en del utvintringssvampar som gjorde vårbeståndet lite glesare. Båda grödorna hade börjat växa tidigt i maj och fick då 50 kilo kväve.
Planen var att lägga kompletterande kvävegivor i delar av grödorna för att se avkastningspotentialen men pga. kraftiga uppslag av gräsogräs så strök vi de planerna i år. Vi har anlagt en ny demo med höstvete av fyra olika sorter där vi kommer ha bättre förutsättningar att testa detta nästa säsong istället.

Rågen 5 augusti.

Rågen och vetet var moget och skördades den 11 resp. 12 september, 383 dagar efter sådd. Rågen avkastade 2800 kg/ha och vetet 3750 kg/ha. Skördenivåerna är förhållandevis bra med tanke på tillförd näring och vi tror att potentialen ligger högre än så. Den avgörande faktorn är hur spannmålen övervintrar och det blir spännande att se om det skiljer mellan de fyra sorterna.

Nästa års höstvetedemo med fyra sorter. Sådatum 23 aug.