Landsbygdsutveckling

Torsta Offentlig gastronomi

Torsta offentlig gastronomi är en plattform för länets offentliga måltider som Torsta AB samordnar på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att skapa förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje i länets offentliga kök. Plattformen ska erbjuda inspiration, kunskapshöjning och främja samverkan för att bidra till ett helhetstänk kring mat och måltider. Med offentlig gastronomi menar vi i dagligt tal skolkök, kök på särskilda boenden, sjukhus osv.

Kontakt

Rikard Backskog
Ann Sparrock

Aktuella projekt