kost&eNHETSCHEFSNÄTVERKEN

En del i Torsta offentliggastronomi är att hålla och anordna nätverksträffar, fysiskt och i digital form för kostchefer och enhetschefer.

Träffarna anordnas ca 6 gånger per år och syftet är att hjälpa varandra genom att dela med sig av kunskap, idéer och arbetssätt mellan kommuner och regioner så att de offentliga måltiderna kan utvecklas och bygga gemensamma samarbeten över kommungränserna tex kring beredskap. Varför göra gamla misstag när man kan göra nya.

Nätverksträffarna kan även bestå i studiebesök, inspirationsdagar, föreläsningar men i största möjliga mån det som efterfrågas av kost och enhetschefer och aktuella ämnen.