Landsbygdsutveckling

DIS – Dynamiskt inköpssystem

Vill du bli en leverantör till de offentliga köken ?

Vill du att dina produkter ska serveras våra unga, sjuka och gamla? Följ då dessa fyra enkla steg. 

 

Ansök om att få delta i DIS hos den aktuella offentliga organisationen.

Att registrera ett konto är kostnadsfritt och det finns flera olika avtalsdatabaser. Vi ger exempel från de två vanligaste avtalsdatabaser för upphandling gällande kommunal och regional upphandling i vårt närområde.

Följ stegen i registrering av konto

e-postadress, namn, företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, utdelningsadress

Du som leverantör har under hela DIS giltighetstid möjlighet att ansöka om att deltaga.  

 

Bevaka DIS genom att prenumerera på CPV-kod, besvara noggrant alla ställda kvalificeringskrav.

Bevaka livsmedelsannonser genom att prenumerera på CPV-kod.
15800000 är koden för diverse livsmedel. På det viset så får du automatiskt mail när en ny annonsering sker. 

CPV-koden kan även bevaka en speciell offentlig organisation.

Så här kan kvalificeringskraven se ut för tex Kramfors Kommun.

Ramavtal som är tidsbegränsad och ofta gäller i 4 år, där finns det ingen möjlighet att ansluta sig under pågående tidsperiod.
DIS är ett flexibelt system som ökar möjligheterna för leverantörer ansluta sig löpande under hela DIS:ets giltighetstid, ofta på ett enkelt sätt utan tidspress, det innebär förenklingar även för små lokala företag.

 

 

När kvalificeringen är klar, kan ditt företag ta del av myndigheternas upphandling och lämna anbud elektroniskt.

Är samtliga DIS intressanta kan du anmäla ditt företag till alla.

En anbudsansökan skall utvärderas inom 10 arbetsdagar från mottagandet. I vissa undantagsfall får fristen förlängas till 15 arbetsdagar 

Nu är det nära !

Upphandling

När ni har tagit er hit så får ni ett avtalsförslag från den offentliga organisationen, detta kan se ut som exemplet här till höger. 

Skriv avtal - KLART !

Upprätta avtal mellan parterna.

Kontakt

Ann Sparrock
Ann Sparrock

Aktuella projekt