Landsbygdsutveckling

Goda affärer genom goda samarbeten

Har du en idé som kan stärka livsmedelskedjan i länet?

Eller har du redan ett företag inom livsmedelskedjan i länet men står och stampar och vill komma vidare? Vi erbjuder professionell coachning kostnadsfritt!

COACHNING FÖR DIG SOM FÖRETAGARE

Ing-Marie Jirhed är utbildad coach med lång erfarenhet inom landsbygdsföretagande och gröna näringar. Hon finns för dig som bollplank och för coachande samtal.
ing-marie@jirhed.se – 070-280 10 21

FÖR VEM?
För dig som har eller vill starta ett företag på landsbygd eller har en idé som kan stärka företagandet på landsbygd. Idén eller företagandet ska på något sätt stärka livsmedelskedjan i Jämtlands län.

VAD ÄR COACHNING?
Coachning och coachande ledarskap är en lösningsfokuserad teknik som framhäver styrkor och får individer att använda sina förmågor på bästa möjliga sätt. Coachens roll är att vara
ett stöd i en process och att se hela potentialen. Vad är ditt mål? Och hur kan du ta dig vidare?
Coachning bygger på förtroende, ärlighet och öppenhet.
Du som klient är ansvarig för din egna framgång och coachens uppgift är att vara ett stöd på
vägen.
Du förbereder dig inför våra möten och har en uppfattning om vad du vill ta upp och bli
coachad i. För att nå målet med coachningen så är det viktigt att du också föreslår och tar
dig an uppgifter mellan våra möten.

HUR GÅR DET TILL?
Alla samtal är i sekretess. Vi börjar med ett samtal för att titta på behovet och bestämmer
sedan om vi ska ha ett eller flera uppföljande samtal fysiskt eller digitalt. Samtalen är upp
till en timme per gång och med viss kontinuitet för att möjliggöra arbete med handlingsplan
samtidigt som processen hålls i gång. Vid en längre process skrivs ett coachavtal där förväntningar
från båda sidor anges.

Mathias Gabrielsson, delägare i Skärvångens Bymejeri, pratar om företaget, deras produkter och hur de själv har hittat vägar för att ta vara på deras restprodukter.

Anders Åkerström, VD & ägare Bio Gen Active AB, berättar om företaget och deras produkter. Bio Gen Active AB är beläget i Gällö i Jämtland och tillverkar rengöring- och kroppsvårdsprodukter som är baserade på vassle. Vassle är en resprodukt som blir till under tillverkning av ost, 90 procent av mjölken som används i tillverkningen blir till vassle. 

Louise Mattson på Symbios Of Sweden har skapat två inspirationsfilmer om hur företagare inom livsmedelsbranschen kan skapa mervärde ur sina restprodukter och restflöden. 

I film 1 visar Louise hur man kan börja skissa upp sina restproukter och skapa ekonomiskt och mijömässig vinst utifrån det.

I film 2 visar Louise de specifika kartläggningarna för bageri, mejeri och slakter.

GODA AFFÄRER GENOM GODA SAMARBETEN

Under åren 2023 – 2024 driver Torsta AB projektet Goda affärer genom goda samarbeten som syftar till fler lönsamma landsbygdsföretag för ökad försörjningsförmåga, arbetstillfällen och en stärkt infrastruktur. Utgångspunkten är det för regionen utpekade styrkeområdet jord skog och vatten, med särskild betoning på stärkt livsmedelskedja och ökad cirkularitet och resursutnyttjande. Projektet ska bidra till inspiration och motivation för diversifierad verksamhet. Projektet ska
också bidra till samverkan på såväl företags- som organisationsnivå. Samarbetsparter är Eldrimner (Aksel Ydrén) och Mittuniversitetet (Wilhelm Skoglund). LRF och Matfiskodlarna är referenser. Projektledare är Marie Sjölin på Torsta AB (marie.sjolin@torsta.se, 070-217 58 84). Upphandlad coach är Ing-Marie Jirhed.
Projektet finansieras med medel från Länsstyrelsen Jämtlands län inom Landsbygdsprogrammet, delåtgärd 16.2 stöd till samarbetsinsatser inom diversifiering nya jobb, fokusområde 6a samarbeten för nya jobb och diversifiering. Projektet får inte riktas direkt till jord- eller vattenbruksföretag, ej heller till forskning.

 

 

Kontakt

Marie sjölin
Marie Sjölin
Ing-Marie Jirhed

Aktuella projekt