Integritetspolicy Dataskyddsförordningen GDPR

1 Behandling av personuppgifter

Torsta ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras Torstas IT-system.

2 När sker behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.

Torsta behandlar dina personuppgifter när du:

  • Anmäler dig till någon av våra kurser eller köper andra tjänster
  • Bokar vår hundhall
  • Går gymnasiet hos oss
  • Är APL-värd till våra elever som ska ut på praktik
  • Deltar i aktiviteter eller annan verksamhet som finansieras av ett EU-projekt
  • Ansöker om plats på vårt elevhem
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss

 

Torsta AB behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som Kund, Bostadssökande, Arbetssökande eller Anställd samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Torsta AB inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

2.1 ANMÄLER DIG TILL NÅGON AV VÅRA KURSER ELLER KÖPER ANDRA TJÄNSTER

När du anmäler dig till någon av våra kurser eller köper andra tjänster från oss behandlar vi personuppgifter för att administrera anmälan/bokning. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Uppgifterna ligger kvar tills kursen eller tjänsten är genomförd. Efter genomförd kurs/tjänst kommer vi att gallra och rensa personuppgifter om dig. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

2.2 NÄR DU BOKAR TID I VÅR HUNDHALL

Vid bokning av vår hundhall samlar vi in uppgifter om dig för att administrera bokningen. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Uppgifterna används för att kunna skicka ut kod till hundhallen och för att hantera betalningar. Vi kommer att gallra bort bokningen hos oss så snart aktuellt bokningsdatum har varit och betalning har kunnat matchas mot bokningen. Uppgifterna om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

2.3 GÅR GYMNASIET HOS OSS

Jämtlands gymnasieförbund är Personuppgiftsansvarig när det gäller det elever som går på JGY Torsta. Hur personuppgifter behandlas regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Jämtlands gymnasieförbund och Torsta AB.

2.4 ÄR APL-VÄRD TILL VÅRA ELEVER SOM SKA UT PÅ PRAKTIK

Vi samlar in personuppgifter från Företag som ställer upp som APL-värd till våra elever. De uppgifter som behandlas är namn, adress och kontaktuppgifter. Uppgifterna används för att kunna besöka eleverna som är ute på praktik, till att söka plats för nya praktikperioder och som underlag vid kontakter med SLA.

Du kan när som helst välja att inte längre finnas med i vårt register över APL-värdar. I annat fall kommer dina uppgifter att rensas bort om du under tre år inte har tagit emot elever på praktik. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel leverantörsfakturor och utbetalningar kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

2.5 DELTAR I AKTIVITETER ELLER ANNAN VERKSAMHET SOM FINANSIERAS AV ETT EU-PROJEKT

Om du deltar i aktiviteter eller annan verksamhet som finansieras av ett EU-projekt samlar vi in uppgifter om dig för att ha som underlag för de aktiviteter som har utförts inom projektet och när pengar rekvireras i projektet. Detta är ett krav från projektfinansieringen att dessa uppgifter samlas in och redovisas. Uppgifterna måste sparas i tid som framgår av projektbeslut.

2.6 NÄR DU ANSÖKER OM BOENDE I VÅRT ELEVHEM

Under kötiden samlar vi in och behandlar personuppgifter både för eleven och för hens vårdnadshavare för att administrera ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du blir erbjuden boende hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi (i förekommande fall) inhämtar uppgifter om förbrukning av el och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttar från elevboendet Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

2.7 BESTÄLLER MAT VIA TORSTA GÅRDSRESTAURANGS HEMSIDA

När du beställer middagskasse och övriga livsmedel via Torsta Gårdsrestaurangs hemsida sparas uppgifter för att vi ska kunna behandla din beställning och har på så sätt berättigat intresse av att behandla uppgifterna. De uppgifter som vi sparar är Namn, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna rensas så snart beställningen är behandlad, avhämtad och betald i restaurangen.

2.8 SÖKER JOBB HOS OSS

De personuppgifter vi behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar till oss genom skriftlig ansökan direkt till oss eller till konsult som hjälper oss med rekryteringen. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av ett rekryteringsärende.

För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från oss lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att vi behandlar sådant fotografi. Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter. I rekryteringar som ställer säkerhetskrav på personer kan vi i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att lämna ett särskilt

samtycke innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras.

Som en del i en bakgrundskontroll kan vi be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för utlyst tjänst. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med oss. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med största sekretess och kommer aldrig att behandlas av oss.

Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för oss att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag. Vi kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3 Vilka rättigheter har jag?

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag.

Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

3.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT ANVÄNDA MINA RÄTTIGHETER?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post: info@torsta.se.

4 Användning av Cookies

torsta.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. De flesta webbplatser använder cookies för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som lagras på den dator eller annan enhet du använder för att nå Internet. Vi lagrar ingen personlig information såsom tex namn eller e-postadress i cookies utan endast information som möjliggör att vår webbplats ska fungera på bästa sätt.

DET FINNS TVÅ TYPER AV COOKIES

Sessioncookies lagras temporärt i din dators minne och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Vi använder oss av den här typen av cookies för att bland annat underlätta navigeringen på vår hemsida. Vissa av dessa cookies är väsentliga för att alla funktionerna på hemsidan ska fungera. Det innebär att om du blockerar användningen av cookies helt, så kommer du inte att kunna använda alla funktioner på hemsidan.

Permanenta cookies sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon och finns kvar mellan dina besök. Denna typ av cookies används i syfte att förbättra upplevelsen för dig som besökare, till exempel för att minska laddningstiden.

Vi använder även informationen från permanenta cookies till att se statistik över hur besökare använder sidan i syfte att förbättra användarupplevelsen baserat på vad våra besökare letar efter.

FÖRSTAPARTS- OCH TREDJEPARTS-COOKIES

Man skiljer på förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies. En förstaparts-cookie sätts av torsta.se medan en tredjeparts-cookie sätts av en annan webbplats.

PÅ TORSTA.SE ANVÄNDER VI OSS AV FÖLJANDE TREDJEPARTS-COOKIES

Youtube

För att kunna visa videos från Youtube.

Google

För att kunna få statistik över hur våra besökare använder vår hemsida i syfte att förbättra användarupplevelsen använder vi oss av Google Analytics samt Google Translate för att göra sidan tillgänglig på flera språk.

För både YouTube och Google gäller Google:s cookiepolicy