Torsta AB är HBTQI och mångfaldsdiplomerad verksamhet.
Därför vill vi hissa mångfaldens flagga.
Ni hittar oss i paraden och i vår monter i Badhusparken.


Östersund Staaren Pride