GÅRDSBRUK

Kosläpp

Gårdsbruk

Torsta Gårdsbruk är ett utvecklings- och utbildningsjordbruk där vi bedriver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion och levererar mjölk till Norrmejerier och en mindre mängd till Osterian af Jemtland, Skärvångens mejeri och Eldrimner.

Den praktiska undervisningen som sker i våra djurstallar samt i utedriften, ger våra elever möjlighet att utveckla ett gott ”djuröga” och få kunskap om hur man praktiskt gör för att lyckas med de man odlar. På gården finns för tillfället drygt 60+ mjölkkor plus rekryterings djur och ungefär 20 tackor av rasen Jämtlandsfår.

Vi odlar ekologiskt på 190 hektar mark i Ås, och de vi odlar används som foder till våra djur. Arealen är fördelad på 140 ha vall och beten, 40 ha korn samt ca 10 ha grönfoder med baljväxter. Vi utför även odlingsförsök på uppdrag av SLU i Umeå.

Videoklipp från Torsta Gårdsbruk

Kontakt

Gert Åhlund
Gert Åhlund
Anna-Karin Haag