INSPELADE KONFERENSER

TA DEL AV DE KONFERENSER SOM SKETT PÅ TORSTA, I EFTERHANd

åabpa - 9 april 2024

Konferensen ÅABPA hölls på Torsta i Ås och lyfte vikten av att öka kunskapen om lokal och samisk mat i grundskolan.
Videon är uppdelad i kapitel för varje talare.
Konferensen var en del i projektet Syster Gastronomi, ett Interregprojekt i samarbete med Oi Trøndersk mat och drikke och Stadsforvalteren i Trøndelag
Läs mer om projektet genom att klicka på knappen.

GRÖNT ÄR SKÖNT - 22 MARS 2024

Grönt Är Skönt är en årligen återkommande konferens om att sätta skogen och jorden på kartan för hållbar samhällsutveckling. 
På Grönt Är Skönt 2024 var fokus på hur och att markerna i Jämtlands län används, en aktuell fråga när det kommer allt fler utomlänsbaserade intressenter som vill använda länet för en grön omställning. 

Grönt Är Skönt är åter 21 mars 2025. Mer information kommer. Vill du lämna intresseanmälan redan nu? Kontakta landsbygdsutveckling@torsta.se

ÄTA BÖR MAN ANNARS DÖR MAN - 8 DECEMBER 2023​

Torsta och LRF Jämtland anordnade seminariedagen Äta bör man – Annars dör man.
En dag för att stärka Sveriges livsmedelsförsörjning och beredskap. Inledningstalare var Anna Olofsson Frestadius, Torsta och Lars Ahlin, LRF Jämtland. Förutom diskussioner i grupper var det föreläsningar av statssekreterare Dan Ericsson, landshövding Marita Ljung, EU-strategen Anna Omberg samt Jenny Asplund från kungliga skogs- och lantbruksakademin.