Torsta AB

Vår verksamhet

Torsta AB bildades i sin nuvarande form 2012, men verksamheten har bedrivits på Torsta i Ås i 100 år 2019! Mycket har hänt sedan 1919, men det har alltid handlat om att stötta de gröna näringarna som är lika viktiga för länet nu som då.

På uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund bedriver vi gymnasieutbildning inom naturbruk med inriktningarna skogsbruk, lantbruk, naturturism och djurvård. Utbildningen är treårig och ger eleverna praktiska och teoretiska kunskaper så att de kan gå direkt ut i arbetslivet.

För att erbjuda bästa möjliga praktisk utbildning har Torsta AB ett eget ekologiskt gårdsbruk och en driftgrupp i skogen med moderna skogsmaskiner och skarpa avverkningsuppdrag.

Vi har även ett djurhus med sällskapsdjur och en hundhall för praktisk träning.

På vår utvecklingsavdelning bedriver vi kursverksamhet för vuxna, rådgivning och projekt med syfte att stödja företag inom de gröna näringarna. I detta landsbygdsutvecklingsuppdrag från Region Jämtland  Härjedalen ingår även att tillhandahålla specialistkompetens inom gröna näringar och landsbygdsfrågor till tjänstemän och politiker i Region Jämtland Härjedalens organisation.

Vi har en prisbelönt gårdsrestaurang som serverar lunch varje dag och tar emot konferenser i våra fina lokaler.

Bladsymbol grön
Vy över huvudbyggnader

Kulturella värden

Den nuvarande huvudbyggnaden stod klar 1948 och ritades av Nils Tesch. Inredningsansvarig var Carl Malmsten. Biblioteket med sina Carl Malmstens möbler ser fortfarande ut på samma sätt trots flitigt användande. Flera utbyggnader har skett under åren och speglar var för sig sin tidsanda. Vi har även en av de finaste samlingarna av jämtländsk konst som finns tack vare Hans-Erik Brännström och hans stora konstintresse. Konstsamlingen ägs av Region Jämtland Härjedalen.

Våra ägare

Idag ägs Torsta AB av Region Jämtland Härjedalen, Jämtlands Gymnasieförbund, Sveaskog, SCA, Norra Skog, Persson Invest, och Lantbrukarnas Riksförbund. Torstas breda ägande är en unik tillgång för bolaget och den utveckling som ägarna genom sitt ägande vill skapa för regionen. Ägarnas krav på Torsta AB formuleras i ett ägardirektiv som bland annat tar upp:

Torsta AB ska

  • Ha ledande kompetens inom områdena jord- och skog för att kunna erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningsuppdrag.
  • Arbeta med landsbygdsutveckling och därigenom tillvarata de utvecklingsmöjligheter som finns på landsbygden så att livs- och utkomstmöjligheterna förbättras för landsbygdens invånare.
  • I sin verksamhet ha en mycket nära samverkan med näringslivet och därigenom ha en stark förankring.
  • I all sin verksamhet beakta människors lika värde
  • Drivas affärsmässigt.

Vår styrelse

Marie Simonsson, ordförande

Anton Waara, Vice ordförande

Håkan Nilsson

Mikael Westin

Janina Östling

Malin Andersson, personalrepresentant

Vår historia

2019 firade utbildningen på Torsta i Ås 100 år! Lantbruksskolan låg först i Ope och sedan ett par år i Kvarnsved på Frösön innan flytten till Torsta. Det är 133 år sedan den första lantbruksutbildningen startade i länet. Eftersom den startade i Ope heter elevförbundet fortfarande Ope-förbundet.

Utbildningen flyttades till Torsta 1919 bland annat för att Hushållningssällskapet startade verksamhet i Ås ett par år tidigare och man såg redan då fördelar med att bilda verksamhetskluster. Från början var det både lantbruks- och skogsutbildning på Torsta. Innan lantbruksskolan flyttade in hade det varit folkhögskola på Torsta. Birka byggdes 1909 och folkhögskolan flyttade in i nya lokaler.

1949 byggdes det nya skolhuset som inrymmer restaurang och aula i dag. Det nya skolhuset ritades av arkitekt Nils Tesch som bland annat har ritat operakällaren i Stockholm och Örebro museum. Carl Malmsten anlitades som inredningsarkitekt. Han är ansvarig för inredning bland annat på konserthuset och stadshuset i Stockholm och en av våra största företrädare för stilen Swedish Grace. Skolhuset och inredningen är ett av de finaste kulturminnesmärkena i länet. I biblioteket eller ”Carl Malmstensrummet” är hela den ursprungliga inredningen kvar. På Torsta finns även en unik konstsamling där många konstnärer från Jämtland och Härjedalen finns representerade. Konstsamlingen ägs av Region Jämtland Härjedalen.

1931 byggs skogsskolan i Halåsen och skogsutbildningarna flyttar dit.

På sjuttiotalet och nittiotalet byggdes skolan ut i helt nya stilar, moderna och typiska för sin tid. Skogsutbildningen flyttade från Halåsen tillbaka till Torsta 1994 och är nu en integrerad del av verksamheten. I samband med flytten byggdes verkstadshuset med lektionssalar, skärmtak för maskinerna och matsalen byggdes ut.

Nuvarande ladugård är från 1987 och byggdes ut med ny lösdrift 2018. Gården blev KRAV-certifierad som en av de första i Jämtlands län.

Sedan 2012 är Krokom Kommun ägare till fastigheten där även Rösta ingår.