Torsta AB

Vår verksamhet

Torsta AB bildades i sin nuvarande form 2012, men verksamheten har bedrivits på Torsta i Ås i 100 år 2019! Mycket har hänt sedan 1919, men det har alltid handlat om att stötta de gröna näringarna som är lika viktiga för länet nu som då.

På uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund bedriver vi gymnasieutbildning inom naturbruk med inriktningarna skogsbruk, lantbruk, naturturism och djurvård. Utbildningen är treårig och ger eleverna praktiska och teoretiska kunskaper så att de kan gå direkt ut i arbetslivet.

Vi har ett fantastiskt Gårdsbruk som är ett utvecklings- och utbildningsjordbruk och vi har en avdelning som arbetar med landsbygdsutveckling, ett uppdrag vi också har från Region Jämtland Härjedalen.

En ytterligare del som vi är otroligt stolta över är vår Gårdsrestaurang som är värd ett besök vare sig du har vägarna förbi oss eller måste ta en omväg.

Vi utgör också en mötesplats för de gröna näringarna och erbjuder utmärkta konferensmöjligheter i våra lokaler som andas kultur, historia och framtidstro. För oss är helhetsperspektivet centralt där alla delar i vår verksamhet behövs och hänger samman och tillsammans skapar det som bildar just Torsta.

Hos oss möts framtidens arbetskraft av arbetsgivare, breda nätverk inom näringarna och en diversifierad personalgrupp med olika yrkes- och kunskapsområden som tillsammans skapar en bred kompetensbas och framtidsmöjligheter.

Vi tycker att det är viktigt och en självklarhet att höja vår egen kunskap i frågor som rör normkritik, inkludering och bemötande. Vi vill vara aktiva i det förändringsarbete som behöver ske i samhället och då måste vi börja det arbetet med och hos oss själva. Därför har all vår personal under åren 2021 och 2022 genomgått en HBTQI- och mångfaldsutbildning och diplomerats för detta.

De gröna näringarna är livsviktiga för samhällsekonomin och sysselsätter hundratusentals personer i Sverige. De är också de enda näringarna som per definition faktiskt binder koldioxid och är avgörande för den globala omställningen.

Vi är stolta över att vara delaktiga i det arbetet. Vill du veta mer om oss? Kanske vill du börja studera här? Botanisera runt på vår hemsida, kika in på våra sociala medier och kontakta oss gärna!

//Anna, VD Torsta AB ​

Bladsymbol grön
Vy över huvudbyggnader

Kulturella värden

Den nuvarande huvudbyggnaden stod klar 1948 och ritades av Nils Tesch. Inredningsansvarig var Carl Malmsten. Biblioteket med sina Carl Malmstens möbler ser fortfarande ut på samma sätt trots flitigt användande. Flera utbyggnader har skett under åren och speglar var för sig sin tidsanda. Vi har även en av de finaste samlingarna av jämtländsk konst som finns tack vare Hans-Erik Brännström och hans stora konstintresse. Konstsamlingen ägs av Region Jämtland Härjedalen.

Våra ägare

Idag ägs Torsta AB av Region Jämtland Härjedalen, Jämtlands Gymnasieförbund, Sveaskog, SCA, Norra Skog, Persson Invest, och Lantbrukarnas Riksförbund. Torstas breda ägande är en unik tillgång för bolaget och den utveckling som ägarna genom sitt ägande vill skapa för regionen. Ägarnas krav på Torsta AB formuleras i ett ägardirektiv som bland annat tar upp:

Torsta AB ska

  • Ha ledande kompetens inom områdena jord- och skog för att kunna erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningsuppdrag.
  • Arbeta med landsbygdsutveckling och därigenom tillvarata de utvecklingsmöjligheter som finns på landsbygden så att livs- och utkomstmöjligheterna förbättras för landsbygdens invånare.
  • I sin verksamhet ha en mycket nära samverkan med näringslivet och därigenom ha en stark förankring.
  • I all sin verksamhet beakta människors lika värde
  • Drivas affärsmässigt.

Vår styrelse

Marie Simonsson, ordförande

Daniel Wikberg

Anton Waara

Nils Björid

Håkan Nilsson

Rikard Backskog, personalrepresentant


Vår historia

2019 firade utbildningen på Torsta i Ås 100 år! Lantbruksskolan låg först i Ope och sedan ett par år i Kvarnsved på Frösön innan flytten till Torsta. Det är 133 år sedan den första lantbruksutbildningen startade i länet. Eftersom den startade i Ope heter elevförbundet fortfarande Ope-förbundet.

Utbildningen flyttades till Torsta 1919 bland annat för att Hushållningssällskapet startade verksamhet i Ås ett par år tidigare och man såg redan då fördelar med att bilda verksamhetskluster. Från början var det både lantbruks- och skogsutbildning på Torsta. Innan lantbruksskolan flyttade in hade det varit folkhögskola på Torsta. Birka byggdes 1909 och folkhögskolan flyttade in i nya lokaler.

1949 byggdes det nya skolhuset som inrymmer restaurang och aula i dag. Det nya skolhuset ritades av arkitekt Nils Tesch som bland annat har ritat operakällaren i Stockholm och Örebro museum. Carl Malmsten anlitades som inredningsarkitekt. Han är ansvarig för inredning bland annat på konserthuset och stadshuset i Stockholm och en av våra största företrädare för stilen Swedish Grace. Skolhuset och inredningen är ett av de finaste kulturminnesmärkena i länet. I biblioteket eller ”Carl Malmstensrummet” är hela den ursprungliga inredningen kvar. På Torsta finns även en unik konstsamling där många konstnärer från Jämtland och Härjedalen finns representerade. Konstsamlingen ägs av Region Jämtland Härjedalen.

1931 byggs skogsskolan i Halåsen och skogsutbildningarna flyttar dit.

På sjuttiotalet och nittiotalet byggdes skolan ut i helt nya stilar, moderna och typiska för sin tid. Skogsutbildningen flyttade från Halåsen tillbaka till Torsta 1994 och är nu en integrerad del av verksamheten. I samband med flytten byggdes verkstadshuset med lektionssalar, skärmtak för maskinerna och matsalen byggdes ut.

Nuvarande ladugård är från 1987 och byggdes ut med ny lösdrift 2018. Gården blev KRAV-certifierad som en av de första i Jämtlands län.

Sedan 2012 är Krokom Kommun ägare till fastigheten där även Rösta ingår.

Vi är mångfaldsdiplomerade


Torsta jobbar aktivt och systematiskt för att vara en inkluderande och attraktiv arbetsplats med medarbetare som har olika bakgrund och erfarenheter. Vi ska vara förebilder i vårt arbete för jämställdhet och mångfald för såväl elever som kunder, besökare, samverkansparter och konkurrenter. Varje medarbetares kompetens ska tas tillvara och för det behöver Torsta ha ett inkluderande syn- och arbetssätt. Alla medarbetare ska behandlas med respekt, värdighet och ha lika rättighet och skyldigheter. Alla medarbetare ska trivas och utvecklas på arbetsplatsen och känna att man bidrar i arbetet med mångfald och jämställdhet. Torsta AB är en HBTQI och mångfaldsdiplomerad verksamhet. Att mångfald berikar är för oss en självklarhet.