visselblåsning

Torsta AB har infört en visselblåsarfunktion. Där kan alla, till exempel medarbetare, elever, besökare och allmänhet, anmäla misstanke om missförhållande inom Torsta AB. Visselblåsarfunktionen erbjuder anonymitet för anmälaren.

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet. Alla ska ha möjlighet att anmäla misstanke om missförhållande inom Torsta AB. Det kan till exempel handla om att du har en misstanke om:

• muta

• bedrägeri

• stöld

• tjänstefel

• grova avvikelser mot interna regler eller riktlinjer

• en situation där någon utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller en närstående 

SÅ HÄR GÖR DU EN VISSELBLÅSNING

För att lämna en anmälan skickar du en rapport via vår funktion för visselblåsning. Du kan välja mellan att skicka in en skriftlig eller muntlig rapport. Du väljer själv om du vill vara anonym eller om du vill lämna kontaktuppgifter.

Spara ditt ID och lösenord
När du har lämnat in din rapport får du ett ID och lösenord som visas på skärmen. Det är viktigt att du sparar ditt ID och lösenord för att ha möjlighet att logga in och följa din rapport. Eftersom vi inte loggar någon information om dig är det enda chansen för oss att kommunicera.

Mer om anonymitet och säkerhet
Om du vill anmäla misstanke om missförhållande och vara anonym är din säkerhet och anonymitet av högsta vikt för oss. Din rapport kommer vara krypterad och inga IP adresser kan spåras. Du kan känna dig trygg i att dela med dig av din information.

I din skriftliga rapport har du möjlighet att välja om du vill ange kontaktuppgifter eller förbli helt anonym. Följ instruktionerna i formuläret.