Torsta Landsbygdsutveckling_neg

Torsta driver på uppdrag av våra ägare utveckling av företagande inom länets gröna näringar. Regelbundet arrangeras aktiviteter med fokus på landsbygdsutveckling och främjande av näringarna, ofta i samverkan med andra aktörer.

På vår avdelning för landsbygdsutveckling vill vi göra det lättare att verka på landsbygd, särskilt inom de gröna näringarna vars konkurrenskraft vi vill stärka.

Med en omsättning på över 9 miljarder kronor och med ca 9 % av länets arbetstillfällen så är de väldigt viktiga. I jämförelse med motsvarande siffror för andra län, och med andra stora näringsgrenar i Jämtland Härjedalen så är det mycket, särskilt om vi tänker in alla kringeffekter som de ger. De gröna näringarna är över 60 olika näringsverksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö. I vårt län handlar det främst om skog, mjölk och kött, även om vi också har och skulle kunna utveckla mycket mer.

Vi på Torsta AB har ett uppdrag bland annat genom Region Jämtland Härjedalen att vara en motor för ökad produktion och förädling. Att främja den gröna omställningen och vara drivande i innovation och kluster för de gröna näringarna. Detta uppdrag delfinansieras av upphandlat uppdrag via Region Jämtland Härjedalen av landsbygdsutveckling gröna näringar och gårdsbruk.

Det vi gör är att driva och erbjuda olika projekt, aktiviteter och kurser om vilka du kan läsa mer om här på vår webb.

Vi är ett grymt team. Lars är vår försöksodlingshjälte, Lovisa likaså. Erica har full koll på skogen, Ann kan allt om samisk mat, Rikard är både eventfixare och offentlig gastronom. Helen, vår agronomie doktor, styr och riggar alla våra vuxenkurser. Malin är som ”päran”, bra till det mesta, inte minst när det kommer till matupplevelser och internationella kontakter. Anna är expert på EU-politik och förändringslogik. Lisbet vår eminenta projektkommunikatör. Och Marie, hon har lite extra koll på jordbruk och matproduktion. Vi har också fler involverade i våra projekt och uppdrag både inom och utom bolaget.

Vi ses!

Vi som jobbar på avdelningen

Marie Sjölin

Marie Sjölin

CHEF LandsbygdsutvecklING

marie.sjolin@torsta.se

070 217 58 84

Marie är agronom med djurinriktning och fördjupning inom landsbygdsutveckling, ekonomi och marknadsföring. Hon har jobbat med företagsutveckling, folkbildning och påverkansarbete inom de gröna näringarna, i huvudsak jordbruk och livsmedel, och är från en mjölk- och skogsgård. På Torsta jobbar Marie bland annat med att samordna den regionala mat- och livsmedelsstrategin.

Malin Jonsson

Malin Andersson

landsbygdsutvecklare

malin.andersson@torsta.se

072 243 55 52

Malin är husdjursagronom med magisterexamen i biologi och vidareutbildad inom ledarskap och konflikthantering. Malin har lång erfarenhet av arbete med landsbygdsutveckling inom de gröna näringarna. Att skapa goda förutsättningar för att verka, utvecklas och leva på landsbygd är en kärnfråga för Malin. Så även att sätta Jämtland Härjedalens förutsättningar och behov på kartan och bidra till en hållbar utveckling av detsamma.  Hon är själv skogsägare och förvaltning av skogen, jakt och friluftsliv är stora intressen.

Rikard Backskog

Rikard Backskog

Matinspiratör Offentlig Gastronomi

rikard.backskog@torsta.se

073 800 34 05

Rikard är matinspiratör och har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom offentliga och privata kök både som krögare och anställd. Rikard arbetar med offentlig gastronomi med mål att sätta måltiden i fokus på såväl äldreboenden som skolor. Rikard utbildar anställda inom offentlig gastronomi till yrkesstolthet och serviceprofessionalitet. Utöver detta brinner Rikard för värdskap och att sätta gästen i fokus.

Ann Sparrock

Ann Sparrock

Projektledare LANDSBYGDUTVECKLING

ann.sparrock@torsta.se

070 321 03 70

Ann är utbildad kock och har mer än 20 års erfarenhet inom den privata och offentliga gastronomin. Hon brinner för att bevara den traditionella samiska maten, att utbilda och föra kunskapen vidare. Ann jobbar med projektet Syster gastronomi samt Offentlig gastronomi här på Torsta. Förutom att jobba med mat så är Ann renägare inom Jijnjevaerie Sameby.

Erica Jonsson Ogilwie

Erica Jonsson Ogilwie

Landsbygdsutvecklare skog

erica.jonsson@torsta.se

070 246 18 31

Erica är utbildad skogskandidat och brinner för att utveckla och inspirera inom skogsbruket. På Torsta arbetar Erica med de skogliga utbildningarna och ansvarar för naturkunskapskursen på gymnasial nivå. Erica har erfarenhet av arbete inom skogsekonomi samt värdering och skötsel av skog. Erica drivs av det mesta som handlar om landsbygden och verkar för att skapa diskussioner kring dess styrkor och utmaningar.

Lars Tirén

Lars Tirén

försöksledare
lars.tiren@torsta.se

073 064 48 06

Lars är ansvarig för de försöksodlingar som Torsta årligen utför på uppdrag av SLU och Lantmännen. Lars är utbildad dritfledare inom växtodling med över tio år inom lantbruket med erfarenhet från växtproduktion, fältförsök, utbildning, utsädeskontroll och försäljning. Som ansvarig för försöksodlingarna och utvecklingen av dem vill Lars lyfta fram vikten av lantbrukarens roll i livsmedelsproduktionen för konsument och öka den enskilde lantbrukarens intresse för sin egen produktion.

Anna Omberg

EU-STRATEG

aNNA.OMBERG@torsta.se

076 144 47 73

Anna är statsvetare och nischad på EU-politik, men är egentligen intresserad av landsbygsutveckling. Hon har lång erfarenhet av att försöka forma politik för att passa vårt läns förutsättningar (till exempel gleshet, stora avstånd, småskaligt och diversifierat näringsliv), av den europeiska sammanhållningspolitiken och den svenska regionala tillväxtpolitiken, alltså att skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling. Anna jobbar med projektet Grön regional förnyelse och läser rapporter för att det är roligt. 

Helen Axelsson

UTBILDNINGSLEDARE VUX

HELEN.AXELSSON@torsta.se

070 260 13 88

Studerat husdjursvetenskap vid Estlands Lantbruksuniversitet, sedan som doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Agronomidoktorsexamen i husdjursvetenskap 2013. Efter SLU blev Helen anställd som landsbygdsutvecklare på Torsta och har hållit kurser inom lantbruksdjur. Numera är hon ansvarig för vuxenutbildningar.
Privat driver Helen och hennes man ett lantbruk och har ett 70-tal köttdjur och brukar ca 180 ha mark. Utöver det så har hon även en mindre hästuppfödning och god insikt i att driva en gård.

Lovisa Andersson

försökstekniker
lovisa.andersson@torsta.se

076 770 39 66

Lovisa är utbildad agronom inom landsbygdsutveckling men det är inom primärproduktionen som hon har sitt huvudfokus. Lovisa är uppväxt på jordbruk utanför Uppsala men har också hunnit med att jobba på hästgård, som reporter på jordbrukstidning och försäljning av foder till mjölkkor och köttdjur. En hjärtefråga för Lovisa är hur vi kan skapa konkurrenskraftiga jordbruk där både lönsamhet och miljön får ta lika stor plats.

Tillsammans med Lars jobbar Lovisa med planering, drift och utveckling av försöksodlingarna här på Torsta.

Lisbet Mellgren

Lisbet Mellgren

KOMMUNIKATÖR

LISBET.MELLGREN@torsta.se

076 764 18 78

Information kommer.