Uppdraget
Landsbygds-
utveckling

Torsta AB bedriver på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen utveckling av företagande inom gröna näringar i länet. Regelbundet arrangeras konferenser och seminarier med fokus på landsbygdsutveckling och främjande av gröna näringar, ofta i samverkan med andra aktörer.

Avdelningen för landsbygdsutveckling arbetar med utveckling och utbildning inom de gröna näringarna. Vi erbjuder flera olika kurser och utbildningar inom bland annat skogsbruk, lantbruk, heta arbeten samt hjärt- och lungräddning. Kurserna består av såväl teoretiska som praktiska delar. Utöver det ordinarie kursutbudet skräddarsyr vi utbildningar efter behov och önskemål.

Samtliga kurser utförs av vår kompetenta personal där bland annat en jägmästare, agronomer, och en veterinär ingår i teamet!

Tveka inte att höra av dig om du har en förfrågan – vi löser det mesta!

Vi som jobbar med Landsbygdsutveckling

Marie Sjölin

Marie Sjölin

CHEF LandsbygdsutvecklING

Marie är agronom med djurinriktning och fördjupning inom landsbygdsutveckling, ekonomi och marknadsföring. Hon har över tio års erfarenhet av företagsutveckling, folkbildning och påverkansarbete inom de gröna näringarna, i huvudsak jordbruk och livsmedel. På Torsta jobbar Marie bland annat med att samordna den regionala mat- och livsmedelsstrategin.

Malin Jonsson

Malin Andersson

Husdjursagronom

Malin är husdjursagronom med magisterexamen i biologi, utbildad inom viltbiologi, rennäring och ledarskap. Malin är projektledare för projektet mat- och dryck längs nordens gröna bälte.

Rikard Backskog

Rikard Backskog

Matinspiratör Offentlig Gastronomi

Rikard är matinspiratör och har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom offentliga och privata kök både som krögare och anställd. Rikard arbetar med offentlig gastronomi med mål att sätta måltiden i fokus på såväl äldreboenden som skolor. Rikard utbildar anställda inom offentlig gastronomi till yrkesstolthet och serviceprofessionalitet. Utöver detta brinner Rikard för värdskap och att sätta gästen i fokus.

Ann Sparrock

Ann Sparrock

Projektledare Samisk matkultur i offentligt kök

Ann är utbildad kock och har mer än 20 års erfarenhet inom den privata och offentliga gastronomin. Hon brinner för att bevara den traditionella samiska maten, att utbilda och föra kunskapen vidare. Ann jobbar med projektet samisk matkultur i offentligt kök här på Torsta. Förutom att jobba med mat så är Ann renskötare inom Jijnjevaerie Sameby.

Erica Jonsson Ogilwie

Erica Jonsson Ogilwie

Landsbygdsutvecklare skog

Erica är utbildad skogskandidat och brinner för att utveckla och inspirera inom skogsbruket. På Torsta arbetar Erica med de skogliga utbildningarna och ansvarar för naturkunskapskursen på gymnasial nivå. Erica har erfarenhet av arbete inom skogsekonomi samt värdering och skötsel av skog. Erica drivs av det mesta som handlar om landsbygden och verkar för att skapa diskussioner kring dess styrkor och utmaningar.

Lars Tirén

Lars Tirén

Landsbygdsutvecklare växtodling

Lars är ansvarig för de försöksodlingar som Torsta årligen utför på uppdrag av SLU och Lantmännen. Lars är utbildad dritfledare inom växtodling med över tio år inom lantbruket med erfarenhet från växtproduktion, fältförsök, utbildning, utsädeskontroll och försäljning. Som ansvarig för försöksodlingarna och utvecklingen av dem vill Lars lyfta fram vikten av lantbrukarens roll i livsmedelsproduktionen för konsument och öka den enskilde lantbrukarens intresse för sin egen produktion.