Ambassadörskock

Vad är en ambassadörskock? 

 

Som en verkningsfull metod att bidra till kreativitet och arbetsglädje finns ambassadörskockar som får möjlighet att ta del av inspiration och kunskap för att i sin tur sprida det vidare i köken. Ambitionen är att alla kommuner i Jämtland Härjedalen ska ha en till två ambassadörskockar för att möjliggöra representation även vid plötslig frånvaro och för att främja utbyte såväl inom den egna kommunen som med andra. . 

Torsta offentlig gastronomis tanke med ambassadörskockarna är att de ska vara en förlängd arm ute i köken. Att de med små medel kan bidra till kunskapshöjande insatser runt om i sin kommun, sprida arbetsglädje, främja yrkesstolthet samt vara med att öka synligheten för yrket. Det genom att ges möjlighet att inspirera, inspireras, skapa kunskapsutbyten samt att växa i sin yrkesroll. 

Ambassadörerna utses av måltidsorganisationerna i kommunerna tillsammans med Torsta offentlig gastronomi.  

 

Förväntningar    

Ambassadörskocken kan förvänta sig att komma in i ett nätverk som brinner för den offentliga gastronomin. Så även möjlighet till studiebesök och utbildningar såväl praktiska som teoretiska inom olika sorters matlagning tex samisk mat och utematlagning Offentlig gastronomi kallar till   nätverksträffar där alla ambassadörskockar träffas och kan dela erfarenheter med varandra. 

Torsta offentlig gastronomi förväntar sig att kommunerna möjliggör för ambassadörskockarna att närvara och deltaga vid aktiviteter, som anordnas av Torsta offentlig gastronomi. 

 Av ambassadörskockarna förväntas att de har ett engagemang och intresse för den offentliga gastronomin, vilja att fortsätta utveckla sin och andras arbetsplatser samt höja yrkesstoltheten så att fler får upp ögonen för den offentliga maten.

     

Påfyllda 😊  

När vi har haft en träff så är tanken att ambassadören återgår till det egna köket med nya krafter och påfyllt driv, och där de kan hjälpa till att hålla i kunskapshöjande insatser i kommunen.  

 

Kost- och enhetschefer bör använda sig av, och samarbeta med ambassadörskockarna som sin förlängda arm ute i köken för att få till en god och inspirerande arbetsmiljö.