Händer i fält

Höstsäd

Vår demo i höstsäd har övervintrat fint och är i full tillväxt. Rågen började gå i ax runt 10 juni medan höstvetet är i sitt stråskjutande stadium. För att kunna göra olika iakttagelser har demon delats upp i delar som vi behandlar på olika sätt. I början av maj gödslades grödorna med 50 kg kväve (per hektar). Rågen gödslades med NPK medan hälften av vetet gödslades med NPK och andra halvan med Biofer. I början av juni gjordes en kemisk ogräsbekämpning i hälften av vetet och rågen.