Händer i fält

Demoodlingar

Även i år har vi en rad demonstrationsodlingar här på Torsta. Vi fokuserar på aktuella frågeställningar och testar olika grödors potential i vårt område. Några odlingar upprepar vi från förra året men vi har även en del nytt. Vi utför även demoodlingar på uppdrag av Länsstyrelsen och Lantmännen.

I och med de höga priserna på både gödsel och foder har vi valt att bland annat titta på gödselstrategi i spannmål och hur hög avkastningspotential vi har vid ökad gödselgiva. Vi har anlagt en kvävestege med tre olika kornsorter som gödslas med fyra olika gödselnivåer. Förutom att mäta avkastning ska vi titta på hur en ökad kvävegiva påverkar skördens kvalité och mognadstid. Vi upprepar fjolårets demo om gödselstrategier med ekogödningen Biofer i korn och i samarbete med Lantmännen kommer vi prova att bladgödsla korn med mikronäring i flytande form.

Vi har anlagt sortdemo med vårrybs och vårvete samt en lite större demo med höstvete och råg.

Tillsammans med våra gymnasieelever på lantbrukslinjen har vi gjort insatser för att gynna biologiskt mångfald och det kommer visas upp vid sommarens aktiviteter. 

Som ett komplement till den officiella sortprovningens näringsanalys av förstaårsvallen kommer vi även sammanställa näringsanalyser av äldre klöver för att se om fodervärdet hos klövern förändras mellan skördarna och vid stigande vallålder. 

Mer om var och en av demonstrationerna kommer under säsongen.