Händer i fält

1 mars 2022

Nytt från NJV

Nu finns resultaten från norra Sveriges sortförsök av vall- och spannmålsgrödor 2021 publicerade på SLU:s hemsida. Följ länkarna nedan.

Vi på Torsta är genom våra fältförsök en del i arbetet med att utvärdera olika sorters klöver, gräs och spannmåls förutsättningar i det norrländska klimatet. Resultaten från sortprovningarna ska
finnas som ett underlag och hjälpa lantbrukare, rådgivare och säljare vid val av grödor och sorter som lever upp till våra lokala förutsättningar.
Jag vill även passa på att tipsa om Sverigeförsökens hemsida där resultat från hela landet samlats.

Inför säsongen 2022 ser vi på Torsta fram emot ett fortsatt arbete med sortprovningen samt försök med för oss nya typer av grödor, som kan ha potential att bli en del i vår växtföljd. Vi fortsätter även arbetet med att utveckla vår försöksstation med bland annat investeringar i ny teknik för säkrare försöksresultat.

Ekologisk sortprovning
av korn och havre 2021

Sortprovning 2021
– vallgräs och vallbaljväxter

Sortprovning av korn och havre 2021

Sverigeförsöken