Händer i fält

22 mars 2022

Gynna pollinerarna!

Pollinerande insekter är en nödvändighet för många växters överlevnad. Tyvärr minskar antalet pollinerande insekter i odlingslandskapet till följd av vår markanvändning men vi kan påverka detta med en rad olika gynnande insatser.
Eftersom de hämtar sin föda från blommande växter kan vi genom att lämna hörnor eller ”skräpbitar” oslagna skapa en zoon där växterna kan gå i blom under sommaren. Blommande sälg är en viktig födotillgång för bin då den är en av de tidigaste att blomma. Försök att spara sälg när ni hugger rent åkerkanter.
Gå in på länken och ta del av Länsstyrelsens information och tips på hur du kan gynna insekterna.

De senaste åren har det tagits flera initiativ där lantbrukare ska ha möjlighet till ersättning för att odla olika typer av blommor i delar av sina fält. Bland annat så har mejerier och spannmålsuppköpare erbjudit bonus på avräkningspriset vid sådana åtgärder. Kolla med din uppköpare vad de kan erbjuda.

På Torsta har vi i sommar haft en sådd blomsterremsa med en blandning av honungsört, blodklöver, doftklöver, bovete och solros. Vi hade den intill vår sortdemo med rybs och tanken var att insekterna skulle ha blommande växter att födosöka i även efter att rybsen blommat över. Remsa var 2 meter bred och ca 150 meter lång. Kostnaden för utsädet var inte mer än 60 kronor. En enkel åtgärd, uppskattad av både människor och insekter långt in på hösten!
Som ni ser i filmen var remsan mycket uppskattad av bin och humlor!