Händer i fält

4 maj 2022

Fältdag 4 maj

Under fältdagen i Ås, som arrangerat av Länsstyrelsen och Ås LRF-avdelning, visades bland annat olika slags skrämselutrusning som man kan använda mot fåglar som kan orsaka skador på grödorna.

”Det gäller att vara påhittig och flytta runt och ändra på skrämmorna, för fåglarna vänjer sig.” Man kan låna skrämselutrustning av Länsstyrelsen. Om man återkommande har problem med att vitkindade gäss eller tranor skadar grödan så är det bra om man skaffar sig egen utrustning och ofta kan man få stöd för en stor del av vad inköp av utrustningen kostar. Läs mer om vad som gäller om vem man ska kontakta:

Jakt på tranor och vitkindade gäss | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se)