Händer i fält

Odlat fält
3 november 2021

Resultat av vårrybs-demo

Upplägget för demonstrationen presenterades i ett inlägg från 14 juni med en uppdatering när den gått i blom 21 juli.

Säsongen har varit gynnsam för flertalet insekter och i rybsen har vi haft angrepp av både jordloppa och rapsbaggar. Som vi skrivit om tidigare skadar jordloppan plantorna i ung ålder, vilket skapar glesa bestånd. Rapsbaggarna angriper plantan från att blomknoppen börjar vidgas och äter upp blomanlagen, som senare ska utvecklas till en fröskida och vi tappar därmed fröskörd.

Tillväxten hos de fem sorterna var jämn och det var ingen skillnad i hur tidigt de började blomma. Däremot avtog blomningen efter ca tre veckor för samtliga sorter utom Boel som blommade ytterligare fem dagar. Det har även gått att se skillnader i mognadstid där Synneva och Cordelia gulnade tidigare än de övriga och hade störst andel mogna plantor vid skörd. Även här var Boel senare än övriga.

På fotot ovan, taget den 16 september, syns att samtliga sorter fortfarande är övervägande grön och anmärkningsvärt är att stor del av plantorna fortfarande var gröna 11 oktober. Vi valde då att stränglägga rybsen för att mogna av på marken, men efter en frostknäpp morgonen den 13e tog vi in den för tröskning. Tio kvadratmeter skördades av varje sort och tröskades i ett stationärt tröskverk på försöksstationen. Proverna torkades till 8% vattenhalt och resultaten presenteras som torkad vara, gram från tio kvadratmeter.

Vilka erfarenheter kan vi ta med oss från säsongen? Det är framför allt två saker som vi kommer göra annorlunda nästa år. Vi valde att vänta med sådd till jorden blivit riktigt varm. Detta för att ge plantorna en snabb start och ha chansen att snabbt växa förbi stadiet då de är som känsligast för angrepp av jordloppor. Nackdelen med den strategin är att värmen även gynnar just lopporna. Genom att vänta med sådden får vi även en senare mognade på hösten och vi riskerar att tappa viktiga dagar och veckor med potentiellt bra tröskväder. Sådatumet 28 maj är visserligen inte något extremt sent, men vi hade kunnat så nästa en hel vecka tidigare. Dessutom hann den grunda såbädden torka ur för mycket innan sådd och de flesta fröna grodde inte för än efter vi fått regn tio dagar senare. Nästa år prioriterar vi att så tidigast möjligt.

Med erfarenhet från rapsodling så har bestånd med ett relativt lågt antal plantor per kvadratmeter gett bra skörd. Men det ger även ogräsen mer solljus och utrymme att växa innan beståndet sluter sig. Om man inte vill eller har möjlighet till kemisk ogräsbekämpning eller radhackning så är en tät sådd att föredra ur ogrässynpunkt. Vi kommer öka utsädesmängden nästa år för ett tätare bestånd och en bättre konkurrens mot ogräsen.

Rybsens djupa rotsystem efterlämnar en lucker jord.

Vi tipsar även om att titta nedan på inspelningen från Öjebyns Lantbruksmässa, där ett större försök med rybs visas. Syftet är att hitta sortmaterial att förädla till sorter anpassade för odling i norra Sverige. Ca 17 minuter in i filmen pratar de även om odling i större skala, marknad och användningsområden.