Kurser

Skogligt basår

I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Det skogliga basåret ger behörighet och platsgaranti till SLU:s skogsmästarprogram i Skinnskatteberg.

Torsta är SLUs nordligaste utbildningsort för skogligt basår. Den som genomgår basåret med godkända resultat har garanterad plats på skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Skogsbruket är av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Skogen är också betydelsefull för rekreation och friluftsliv och för den biologiska mångfalden. Utbildningen ger deltagarna kunskaper om hur man i skogsskötseln kan tillgodose alla dessa olika intressen.

Det skogliga basåret är en utbildning på 40 veckor, varav ungefär hälften genomförs på arbetsplatser inom skogsbranschen.

Grundutbildning

Studierna på skogligt basår omfattar de grunder som behövs för att sköta skog, alltifrån att skapa ny skog, vårda den och slutligen avverka den med sikte på att åter få ny skog.

Du får lära dig att utföra det praktiska arbetet i skogen på ett effektivt och säkert sätt. I detta ingår att hantera röjsåg, motorsåg och även att transportera virke med skotare. 

Praktik

Praktiken genomförs hos olika skogsföretag eller organisationer, t ex skogsvårdsstyrelse, skogsägarförening eller skogsbolag. Det kan också vara vid en virkesmätningsförening, på en kommun eller hos en skoglig entreprenör. Ofta är det möjligt att genomföra praktiken på kursdeltagarnas hemorter.

Vanliga arbetsuppgifter under praktikperioderna är skoglig inventering och planering, plantering och återväxtkontroll, motormanuell röjning och huggning, virkestransport med skotare och medverkan i informationsträffar/skogsdagar med skolungdomar och skogsägare.

Info till dig som blivit antagen

Du som blivit antagen till SLU skogligt basår vid Torsta får information om tid och plats för upprop. Skolan tillhandahåller skyddskläder och övrig utrustning som behövs under utbildningen. Studielitteratur kommer finnas att köpa och låna på skolan. Stor del av undervisning är förlagd utomhus så medtag oömma kläder anpassade efter väder såsom stövlar/kängor, regnkläder etc.

Vi kan erbjuda boende i mån av plats på skolans alkohol- och drogfria elevhem, alternativt hjälpa till att förmedla kontakt för externa hyresvärdar i närområdet. Kontakta elevhemsansvarig Carl-Hendrik Melin på mail carl-hendrik.melin@torsta.se vid boendefrågor.

Ansökan till skogligt basår är öppen mellan 15/3-15/4 2024