Kurser

Skogsbruksplanens grunder

En kurs som ger dig grundläggande kunskap om skogsbruksplanens uppbyggnad.

Vi kommer att gå igenom skogsbruksplanens grunder, vilka delar som finns och hur man kan använda planen för att anpassa och sköta sin skog efter dess förutsättningar. Kursen kommer också ge kunskaper kring hur man själv kan uppdatera den för att ha aktuella uppgifter under hela planens giltighetstid. Vi varvar teori med praktiska moment så som mäta virkesförråd, inventering i cirkelprovytor och volymsberäkningar.

Förkunskaper: Inga

Kursdatum: Hösten 2023, anmäl intresse nedan (ej bindande).

Plats: Torsta i Ås

Kurskostnad: 2000 sek exkl. moms (fika och lunch ingår)

För mer information:
Erica Jonsson Ogilwie
erica.jonsson.ogilwie@torsta.se 070-246 18 31

Kursanmälan:
Skicka namn, telefonnummer och adress till:
helen.axelsson@torsta.se
070-260 13 88