Kurser

Röjsågskurs RA & RB

Den här utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid både enklare röjningsarbeten, som röjning av gräs och sly, samt vid ungskogs- och underväxtröjning. Du får alltså kompletta kunskaper för både nivå RA och RB.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning. Fokus ligger på praktiska övningsmoment där du får lära dig en god arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Målsättningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA RB enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA RB. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Kursdatum:
3-4 juni 2024 8.30-16.00

Sista anmälningsdag: 30 maj 2024

Plats:
Torsta i Ås

Kostnad:
4700:- exkl. moms.
Kursen inkluderar fika och lunch, kurslitteratur, lån av utrustning inkl röjsåg, samt avgifter för prov och körkort.

Anmälan:
helen.axelsson@torsta.se

I anmälan ange: namn på kursdeltagaren, personnummer/organisationsnummer, telefon och e-postadress, eventuell specialkost samt faktureringsadress.

För mer information:
Helen Hansen Axelsson
070-260 13 88
helen.axelsson@torsta.se