Kurser

Motorsåg

Motorsågskörkort A & B

En viktig kurs och en bra livförsäkring för dig som hanterar motorsåg

Nya kursdatum kommer att släppas senare i år.

Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen tar även upp allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande arbetsteknik. Utbildningen är tre dagar inklusive ett praktiskt och teoretiskt prov.

Utbildningen är anpassad både för dig som fäller för husbehov och för dig som arbetar professionellt i skogen. Målsättningen med utbildningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå A & B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (du får dock inte arbeta självständigt med motorsågen innan du fyllt 18 år).

Kursdatum:
14–16 maj FULLT!

Kostnad:
7500:- exkl. moms.
Kursen inkluderar kursmaterial, fika, lunch samt lån av skyddsutrustning. Om egen godkänd utrustning finns så får ni givetvis använda den.

För mer information:
Karl Komstedt
karl.komstedt@torsta.se
070-223 48 00