Kurser

Motorsåg

Motorsågskörkort A & B

En viktig kurs och en bra livförsäkring för dig som hanterar motorsåg

Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen tar även upp allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande arbetsteknik. Utbildningen är tre dagar inklusive ett praktiskt och teoretiskt prov.

Utbildningen är anpassad både för dig som fäller för husbehov och för dig som arbetar professionellt i skogen. Målsättningen med utbildningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå A & B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (du får dock inte arbeta självständigt med motorsågen innan du fyllt 18 år).

Kursdatum:

29/8 – 1/9-2023 kl 08.30-15.30 

Plats:
Torsta i Ås

Kostnad:
7500:- exkl. moms.
Kursen inkluderar fika och lunch, kurslitteratur, lån av huggarutrustning inkl motorsåg, samt avgifter för prov och körkort.

Anmälan:

Anmäl senast den 14/8-2023 på e-mail till helen.axelsson@torsta.se

I anmälan ange: namn, adress, personnummer, telefonnummer och eventuell specialkost.

Anmälan är bindande och vid avanmälan senare än tre dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden.

För mer information:
Helen Hansen Axelsson
070-260 13 88
helen.axelsson@torsta.se