Kurser

Motorsåg

Motorsågskörkort A & B

En viktig kurs och en bra livförsäkring för dig som hanterar motorsåg

Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen tar även upp allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande arbetsteknik. Utbildningen är fyra dagar inklusive ett praktiskt och teoretiskt prov.

Utbildningen är anpassad både för dig som fäller för husbehov och för dig som arbetar professionellt i skogen. Målsättningen med utbildningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå A & B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (du får dock inte arbeta självständigt med motorsågen innan du fyllt 18 år).

Kursdatum:
Kurstillfälle 1: 9-12 april 2024 08.30- ca 15.30
Sista anmälningsdag: 31 mars 2024

Kurstillfälle 2: 16-19 april 2024 08.30- ca 15.30
Sista anmälningsdag 6 april 2024

För mer information:
Karl Komstedt
070-223 48 00
karl.komstedt@torsta.se

Plats:
Torsta i Ås

Kostnad:
7 900:- exkl. moms.
Kursen inkluderar fika och lunch, kurslitteratur, lån av huggarutrustning inkl motorsåg, samt avgifter för prov och körkort.

Anmälan:
helen.axelsson@torsta.se

I anmälan ange: namn på kursdeltagaren, personnummer/organisationsnummer, telefon och e-postadress, eventuell specialkost samt faktureringsadress.

För mer information:
Helen Hansen Axelsson
070-260 13 88
helen.axelsson@torsta.se