Kurser

ViLA

ViLA

Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkproducenter

Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) innebär att du som djurägare får behandla vissa sjukdomar i din egen besättning själv, utan att behöva ta ut veterinär akut. ViLA för mjölkproducenter är lite speciellt eftersom det finns flera steg som du måste göra innan du kan ansluta dig. Det finns nyckeltal för olika sjukdomar som din besättning måste hålla sig inom, du måste gå en teoretisk kurs på 10 timmar där minst 5 timmar görs hemma som självstudier och 5 timmar görs som en kursdag med en veterinär. Bägge tillfällena avslutas med ett teoretiskt prov. Dessutom måste du genomgå en praktisk dag med tillhörande prov tillsammans med den veterinär som du kommer att samarbeta med. Då går ni igenom en djurskyddsdeklaration liksom vilka sjukdomar du får behandla utan att kontakta veterinären först och vilka mediciner du får ha hemma. Veterinären kommer därefter att besöka dig med jämna mellanrum för att se att allt går bra.

Torsta AB erbjuder nu den teoretiska delen torsdag den 31 januari. Dagen avslutas med ett teoretiskt prov. Efter anmälan skickas kursmaterialet ut så att ni hinner göra självstudierna i god tid före vi träffas.
Alla på gården som kan bli aktuella att behandla djuren måste ha denna utbildning.

Det är bra om ni kontaktar er besättningsveterinär före kursen så ni vet att ni uppfyller kraven för att få gå med i ViLA.
Kursen hålls utifrån Växas material.

Tid och plats:
Torsta, Ås
Den praktiska delen görs tillsammans med den egna ViLA-veterinären efter överenskommelse.

Föreläsare:
Anna Beck-Friis, leg vet med ViLA-kompetens, Torsta AB

För mer information:
Anna Beck-Friis
anna.beck-friis@torsta.se
072-566 73 24

Klicka på länken nedan för mer information om Grundkurs i läkemedelsanvändning för mjölkproducenter.