Kurser

Får och lamm

Fårkurs – Fåret i fokus

En kurs som ger dig grundläggande kunskap om får.

Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov, utfodring, reproduktion och hälsa vilka är grunderna till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde.
Vi varvar teori med praktiska moment så som hantering, hullbedömning och klövvård.

Förkunskaper:
Inga

Kursdatum:
14-15/11 2023

(kl 8.30 – 16)

Plats:
Torsta i Ås

Kurskostnad:
2 000 sek exkl moms (fika och lunch ingår).

För mer information:
Helen Hansen Axelsson
helen.axelsson@torsta.se
070-260 13 88

Anna Beck-Friis
anna.beck-friis@torsta.se
072-566 73 24

Kursanmälan:
Anmäl senast den 5/11- 2023 till helen.axelsson@torsta.se
I anmälan ange: namn, adress, personnummer, telefonnummer och eventuell specialkost.
Anmälan är bindande och vid avanmälan senare än tre dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden, vid frånvaro utan avanmälan debiteras hela kursavgiften.