Kurser

Hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning

En livsviktig kurs där deltagarna lär sig att bland annat identifiera hjärtstopp, luftvägsstopp, använda hjärtstartare och utföra HLR

Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Vi kan öka chansen till överlevnad med 200 – 300 % om vi tidigt påbörjar hjärt- och lungräddning. Torsta följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning. Dessutom innehåller vår HLR-utbildning en hel del fördjupning. Detta är alltså en utbildning med den rekommenderade basinformationen i HLR men också med fördjupat innehåll som är skräddarsytt för era behov och de tänkbara scenarion som kan ske i just din närmiljö eller arbetsplats. Utbildningen består till största delen av praktisk träning och utbildningsbevis ges efter avslutad kurs. Tidsåtgång:  3-4 timmar, beroende på antal deltagare Samlingsort:  Torsta, Ås. Alternativt syr vi ihop utbildningen för företagen ute på er arbetsplats! Kurskostnad:  800:- deltagare exkl. moms. Kursen inkluderar fika och lunch För mer information: Karl Komstedt karl.komstedt@torsta.se 070-223 48 00