Kurser

Natur- och kulturmiljövård, s.k Grönt Kort

För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse.
Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

Grundkurs
Hösten 2024
Plats: Torsta, Ås
Utbildare: Erica Jonsson Ogilwie

Kostnad Grundkurs, 2 dagar:
7000:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch.

Förnyelsekurs
11 Juni 2024, 8.30-16.00
Plats: Torsta, Ås
Utbildare: Erica Jonsson Ogilwie

Kostnad Förnyelsekurs, 1 dag:
2500:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch.

Alla priser är exklusive moms.

Delar av utbildningen kan ges som webbutbildning.

Intresseanmälan
helen.axelsson@torsta.se