Kurser

Skog

Natur- och kulturmiljövård

För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse. Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test. Kostnad Grundkurs, 2 dagar: 7000:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch. Kostnad Förnyelsekurs, 1 dag: 2500:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch. Alla priser är exklusive moms. Delar av utbildningen kan ges som webbutbildning. För mer information: Karl Komstedt karl.komstedt@torsta.se 070-223 48 00