Kurser

Natur- och kulturmiljövård

För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse.
Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

Grundkurs
19-20/9 – 2023 (8.30-16.00)
Plats: Torsta, Ås
Utbildare: Erica Jonsson Ogilwie

Sista anmälningsdag 12/9-2023

Kostnad Grundkurs, 2 dagar:
7000:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch.

Förnyelsekurs
26/9 – 2023 (8.30-16.00)
Plats: Torsta, Ås
Utbildare: Erica Jonsson Ogilwie

Sista anmälningsdag 17/9-2023

Kostnad Förnyelsekurs, 1 dag:
2500:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch.

Alla priser är exklusive moms.

Delar av utbildningen kan ges som webbutbildning.

Anmälan
Anmäl via mejl till helen.axelsson@torsta.se
I anmälan ange: namn, adress, personnummer, telefonnummer och eventuell specialkost.
Anmälan är bindande och vid avanmälan senare än tre dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden, vid frånvaro utan avanmälan debiteras hela kursavgiften.