Hönskurs

Kursen ger en grundläggande kunskap om djurslaget höns med inriktning mot hobbyhöns och småskalig äggproduktion.

Kursföreläsare:
Anna Beck Friis, leg. veterinär
Helen Hansen Axelsson, agronom

Kursstart
24-25/10 -2017.

Kurskostnad:
2500:- exkl. moms

För mer info
anna.beck-friis @ torsta.se

Anmälan görs här

För ett mer detaljerat program, klicka här!

Sista anmälan: 2017-10-16

Läs vår integritetspolicy
Torsta AB | Ösavägen 20 | 836 94 ÅS
0640 - 188 00