Kurser

Traktor på åker

Företagsam på gård

Kursen syftar till att utveckla dig som företagare så att du kan driva ditt företag mot uttalade mål.

Du får med dig nyttig kunskap, arbetsmetoder, verktyg och nya kontakter för att utveckla ett hållbart företagande på gården. Undervisningen sker via studieresor, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, övningar och diskussioner. Utbildningen anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter vilken företagsidé och förutsättning du som deltagare har.

Du kan välja att gå enskilda block eller hela kursen.

Kursstart:
13 feb 2024

Samlingsort:
Torsta, Ås.

Kurstillfällen:
15 veckor (tis, ons) ojämna veckor. Studierna kan ske på distans om så önskas.

Kurskostnad:
Enskilda block kostar 4 500 sek exklusive moms. Går du hela kursen kostar den 13 500 sek exklusive moms, då betalar du alltså för 3 block men får 4.

För mer information och anmälan:
Helen Hansen Axelsson
helen.axelsson@torsta.se
070-260 13 88


Vi går bland annat igenom följande:

Block 1: Företagsekonomi, 10 tillfällen

Att driva ett lantbruksföretag – introduktion till lantbruksekonomi
EU-stöd: bidragsregler, stödrätter och stödansökan
Bidragskalkyler inom lantbruk
Att göra och uppfölja budgetar
Grunderna i bokföring
Marknadsföring och försäljning
Bokslut: analys av företagets ekonomiska läge

Block 2: Växtodling, 7 tillfällen

Växtodlingsplanering:
Växtföljdens påverkan på skadegörare, ogrästryck och gödselmängd.

Vallodling:
Hur vallgrödan påverkas av skördetidpunkt, gödsling och artsammansättning för att uppnå rätt
foderkvalitet beroende på djurslag.

Växtnäringslära:
Hur jordbearbetning, gödsling och kalkning påverkar markstrukturen och växtnäringsbalansen.

Undervisare från Torsta AB: Lars Tirén, växtodlingsspecialist

Block 3: Husdjurslära, 7 tillfällen

Husdjurens naturliga beteenden och signaler
Miljö- och smittskyddsaspekter för din gård
Byggnaden för djurhållning
Foder och utfodringsstrategier
Avelsstrategier och reproduktion
Förebyggande hälsovård och sjukdomar
Uppfödningsstrategier och slakt

Undervisare från Torsta AB: Anna Beck-Friis, leg.vet och Helen Hansen Axelsson, AgrD

Block 4: Skogsbruk, 6 dagar

Skogsskötsel
Tolkning av skogsbruksplaner.
Gallring och grundläggande metoder för uppföljning av gallring.
Metoder för skogsuppskattning samt användning av skogsuppskattningsinstrument och gallringsmallar.
Bonitering med höjdutvecklingskurvor.
Ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder.

Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel skogsvårdslagen.

Undervisare från Torsta AB: Karl Komstedt, jägmästare.