Landsbygdsutveckling

VIMEK

Under 2018 tog Torsta ABs ledning beslutet att företagets avdelning för landsbygdsutveckling skulle genomföra ett projekt där syftet var att utvärdera de mindre skogsmaskinernas kapacitet i praktiska moment samt de ekonomiska förutsättningarna att kunna bedriva och använda den typen av maskiner.

Projektet startades igång som en effekt av det stora intresset för småskaliga metoder och maskiner hos Sveriges skogsägare och det uppsving som media bidragit till. Projektet inriktade sig på att utvärdera en skördarmodell och en skotarmodell från Vimek. Studien genomfördes mellan 2018-2020.

Kontakt

Erica Jonsson Ogilwie

Aktuella projekt