Bland privata skogsägare finns ett ökat intresse för mer skonsam skogsavverkning.
Många tycker att maskinerna som används vid avverkning är allt för stora för gallring och att de gör för breda vägar och djupa spår med skador på trädens rotsystem. Ett sätt att undvika det är att gallra med mindre maskiner. En fråga är om det är intressant ekonomiskt för entreprenörer att satsa på att utföra den typen av uppdrag.

Därför startade Torsta ett 3-årigt projekt förra året bestående av skördaren Vimek 404se och skotaren Vimek 610se.
Båda är små och smidiga, betydligt mindre än vanliga skogsmaskiner.
Projektet körs tillsammans med Vimek, Stigs maskiner i Lit och Norrskog.
Gallringarna utförs hos privata skogsägare genom Norrskog.
Syftet är att göra en utvärdering om dom ekonomiska och praktiska förutsättningarna för maskiner i den här storleksklassen.
Tanken är också att Torsta ska hjälpa säljaren Stigs maskiner med demokörning och instruktörshjälp vid köp av maskiner.
Ansvarig för projektet är Mats Wiksten, mats.wiksten@torsta.se