Landsbygdsutveckling

SYSTER gastronomi (förstudie)

Samverkan / Yrkesstolthet / Samisk mat / Traditioner / Erfarenhetsutbyte / Rörlighet

SYSTER gastronomi var en förstudie finansierad av Interreg Sverige-Norge inom insatsområdet sysselsättning medfinansierat av Torsta AB, Stadsforvalteren i Tröndelag och Oi! Trönders mat og drikke.
På svenska sidan var Torsta AB projektägare och på norkska sidan är Oi! Tröndersk mat og drikke projektägare.
Organisationerna gjorde en analys av arbetet inom offentlig mat och samisk matkultur samt pinpointade inom vilka områden och hur ett gränsöverskridande arbete kunde ge största utbytet. Detta för att efter kartläggning och analys kunna göra ett genomförandeprojekt i nästa programperiod. Vi opplevde at arbeidet med offentlig mat var viktigt på flere måter, og ønsket å trekke frem en av disse i forprosjektet. Samisk matkultur ga den en ekstra merverdi, og dette er et fokus i våre to regioner, Tröndelag og Jämtland.. Förstudien förväntades resultera i ett genomförande projekt.

Kontakt

Aktuella projekt