Landsbygdsutveckling

Grön Forskning

Grön forskning är en förstudie finansierad ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden ur det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet REACT-EU.

Målet med förstudien är att föreslå ett systematiskt arbetssätt för en ökad kontakt mellan näringslivet och forskning som kan implementeras i ett genomförandeprojekt.
Målet med genomförande projektet är att få en ökad innovationsgrad inom företagen i näringen samt att företagens roll i den gröna omställningen blir tydlig. Företagen inom Jord, skog och vatten skall vara hållbara ekonomiskt, ekologiskt och socialt vilket säkerställer produktion av produkter och tjänster som samhället behöver.

 

 

Kontakt

Malin Jonsson
Malin Andersson

Aktuella projekt