Landsbygdsutveckling

Grön Forskning

Grön forskning var en förstudie finansierad ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet REACT-EU, samt av Region Jämtland Härjedalen.

Målet med förstudien som pågick under 2022-01-01 – 2022-09-30 har varit att föreslå ett systematiskt arbetssätt för en ökad kontakt mellan näringslivet och forskning som kan implementeras i ett genomförandeprojekt. Syftet med ett genomförandeprojekt skulle vara att få en ökad innovationsgrad inom företagen i näringen samt att företagens roll i den gröna omställningen blir tydlig. Företagen inom Jord, skog och vatten ska vara hållbara ekonomiskt, ekologiskt och socialt vilket säkerställer produktion av produkter och tjänster som samhället behöver.

Slutsatserna hittar du här:

 

 

 

 

Kontakt

Aktuella projekt