OFFENTLIG GASTRONOMI I JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Välkommen till Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen!

Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen är en plattform för länets offentliga måltider, belägen på Torsta i Ås. Med offentlig gastronomi menar vi i dagligt tal skolkök, kök på särskilda boenden, sjukhus osv. Syftet med plattformen är att skapa förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje i länets offentliga kök. Plattformen ska erbjuda inspiration samt främja samverkan, kompetens och ett helhetstänk kring maten och måltiden inom länets offentliga gastronomi.

Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen fick hedersomnämnade på Arlas Guldkogala den 4 maj 2017

 

Preethi Huczkowski
Inspiratör Offentlig Gastronomi