PROGRAMPLAN

Skogsbruk – Jakt & fiske

GYMNASIE ÅR 1

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1. 100 poäng

Engelska 5. 100 poäng

Idrott & hälsa 1. 50 poäng

Matematik 1a. 100 poäng

Programgemensamma ämnen

Naturbruk. 200 poäng

Biologi 1. 100 poäng

Kurser i inriktningen

Motor & röjmotorsåg 1. 100 poäng

Terrängtransport. 100 poäng

Skogsskötsel 1. 100 poäng

GYMNASIE ÅR 2

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 2. 100 poäng

Idrott & hälsa 1. 50 poäng

Historia 1a1. 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Entreprenörskap. 100 poäng

Kurser i inriktningen

Virkestransport med skotare. 100 poäng

Virkeslära. 100 poäng

Programfördjupning

Fiske & vattenvård 1. 100 poäng

Jakt & viltvård 1. 100 poäng

Skogsskötsel 2. 100 poäng

GYMNASIE ÅR 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 3. 100 poäng

Engelska 6. 100 poäng

Samhällskunskap 1a1. 50 poäng

Naturkunskap 1a1. 50 poäng

Religion 1. 50 poäng

Kurser i inriktningen

Markens & växternas biologi. 100 poäng

Mångbruk av skog. 100 poäng

Programfördjupning

Jakt & viltvård 2. 200 poäng

Individuella val

Individuella val. 200 poäng

IV-val, här kan du välja mellan några kurser specifika inom området eller välja att läsa till den grundläggande behörigheten till högskola och universitet.

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete. 100 poäng