Slider
Slider

Torsta Kunskapscentrum har sin bas i JGY Torsta Naturbruksgymnasium. Men inom anläggningen ryms många verksamheter som är mindre kända för det stora flertalet. Torsta AB anordnar uppdragsutbildningar inom t.ex djurskötsel, motorsågskörkort, mathantverk, entreprenörskap osv. där målgruppen är vuxna och företag. Inom verksamheten ryms också en utvecklingsavdelning med biologer, agronomer, landsbygdsutvecklare och veterinär, vars uppgift är att stötta de gröna näringarna med nya kunskaper som ökar lönsamhet och effektivitet. Vi bedriver också försöksodlingar på uppdrag av SLU samt ett antal odlingsföretag.

Naturbruksgymnasium

Kurser och utbildningar

Företagsutveckling

Om Torsta

Torstas YouTube-kanal

Torsta Gårdsrestaurang

Torsta Gårdsrestaurang