Aktuellt

SM i Skotarkörning

stärkt via samverkan, yrkesstolthet, samisk och lokal mat, traditioner, erfarenhetsutbyte, rörlighet

Målet er å styrke læring om lokal- og samisk matkultur i grunnskolen, via skolemåltid og mat- og helsefaget / heimkunnskap. Sammen med skoler i 8 kommuner i Jämtland og Trøndelag skal prosjektet definere hva som trengs for å få til dette, og utvikle en praktisk verktøykasse som også kjøres som pilot i prosjektet. Arbetet inkluderar utbyten mellan länderna utifrån regionernas store ambisjoner på matområdet og et önskemål om att styrke lokal matkultur och samisk matidentitet. I Sverige finns välfungerande skolkök, i Norge byggs nya upp vilket ger stora utbytes- och samverkansmöjligheter. Norge har på sin sida välutvecklad undervisning kring mat og helsefaget vilket genererar relevanta gränsregionala mervärden.

 

Karta