Landsbygdsutveckling

Vinnova – Ett nytt recept för matsystemet

Under 2022 – 2023 deltar Torsta i Vinnovas lärinsats Ett nytt recept för matsystemet inom området Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion. Forskningen är tydlig och branschen enig om att matsystemet behöver blir mer hållbart. Sverige har stor potential att höja innovationsförmågan och vara i framkant. Därför samlas nu ett gäng nyckelaktörer för att identifiera gemensamma mål och bygga kapacitet med ambitionen att skapa långsiktiga innovationsmiljöer.

Läs mer:

https://www.vinnova.se/m/hallbara-matsystem/ett-nytt-recept-for-matsystemet/

Kontakt

Marie sjölin
Marie Sjölin

Aktuella projekt