Händer i fält

Traktor harvar
14 juni 2021

Vårrybs-demo

Efter en period med varmt och soligt väder då grödorna haft en kraftig och snabb utveckling, gläds vi nu åt regnet som ger grödorna ny kraft med tillgång på vatten och växtnäring. Senaste två veckorna har vi nyttjat finvädret till jordbearbetning, gödsling och stenplockning inför sådden av våra nya vallförsök. Själva sådden har vi dock skjutit på eftersom det varit för torrt för att säkerställa en jämn uppkomst i hela försöket. Vi har även satt potatis i vårt långliggande försök och ogräsharvat Eko-försöken. I fredags skördade vi det första av de tiotal vallförsök som vi har hos oss. Insekterna har också trivts bra i värmen och vi har hittat angrepp av minerarfluga, bladlöss och jordloppor i våra fält.

Vårrybs-demo.

Vår demonstration med vårrybs fick en kämpig start då värmen snabbt torkade ur den grunda såbädden och uppkomsten blev ojämn och långsam. När plantorna väl var uppe angreps de av jordloppor. Trots att demonstrationen omfattar en liten yta klarade sig odlingen med förhållandevis små skador och efter helgens regn har merparten av plantorna hämtat sig och växt förbi det känsliga hjärtbladstadiet.

I demon visar vi upp fem olika sorter från Scandinavian Seed och Lantmännen, som sponsrat med utsäde. Vi har sått ytor om tjugosju kvadratmeter per sort och gödslat med nittiofem kilo kväve, tio kilo fosfor och tjugo kilo kalium (kilo per hektar). Sorterna är Synneva, Juliet, Synthia, Boel och Cordelia.

Odling av rybs i Norrland har förekommit under många år men med blandat resultat, vilket är en orsak till att rybsen inte slagit igenom som avbrottsgröda trots att intresset finns. Fördelarna med att ha rybs i växtföljden är en gröda med stark ogräskonkurrerande förmåga, särskilt mot örtogräs. Dess djupa pålrot ger en bra luckrande effekt på jorden och i blomningen är det en gynnsam växt för bin och andra pollinerare.

Angrepp av jordloppa syns som vita prickar eller hål med en vit ring runt på hjärtbladen. Den svarta, glansiga insekten som syns på ett av bladen är loppan med sina två gula ränder på ryggen.