Jämtlands Vingård

Välkommen till vår gård i Öster-Övsjö. Hos oss kan du i vår restaurang smaka på mjöd, vin och alkoholfria drycker från Jämtlands vingård och Örtagård Öst.

Mustning av frukt – 12 kr/kg.
Handla ur ”Blå skåpet” som är fyllt med produkter från Örtagård Öst och Jämtlands Vingård.
Kolmilan är tänd om vädret tillåter!
Knallar från när och fjärran.

Jan-Andes Jarebrand/Bengt-Johnny Johansson
Öster-Övsjö 191, 844 97 Kälarne
070-249 74 88/070-679 41 45,
www.jamtlandsvingard.se

Vi kommer att servera mat och dryck i vår restaurang och ha vår gårdsbutik öppen.
Vilka knallar som kommer har vi inte koll på just nu men det kommer att uppdateras löpande här under samt på sociala medier.

UTSTÄLLARE

Google maps

Följ Jämtlands Vingård i sociala medier