2-dagarskurs

Kursen ger en grundläggande kunskap om djurslaget höns med inriktning mot hobbyhöns och småskalig äggproduktion.

Kursföreläsare:
Anna Beck Friis, leg. veterinär
Helen Hansen Axelsson, agronom

Följande ämnen tas upp i kursen:
– Djurhållning i Sverige
– Raser
– Lagar
– Utmärkande anatomi och fysiologi för fåglar
– Viktigaste sjukdomarna och parasiterna hos höns
– Obduktion av höna
– Hantering
– Beteenden
– Stallar
– Inredning
– Utfodring
– Kläckning
– Avlivning/kadaverhantering
– Slakt för hemmabruk

Kursdatum
Hösten 2019

Kurskostnad:
2500:- exkl. moms

För mer info
anna.beck-friis @ torsta.se

Intresseanmälan: Klicka här

För ett mer detaljerat program, klicka här!

Sista anmälan: hösten 2019