Anmäl dig här

En kurs som ger dig grundläggande kunskap om får.

Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov, utfodring, reproduktion och hälsa vilka är grunderna till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde.
Vi varvar teori med praktiska moment så som hantering, hullbedömning och klövvård.
Föreslagen kurslitteratur: ”Fårsignaler” av Frank Glorie, kan beställas från Hushållningssällskapet i Västernorrland.

Kursdatum: 19-20 maj 2020, kl 08.30-16.00

Sista anmälan: 17 maj 2020

Kurskostnad: 2 000 sek exkl moms (fika och lunch ingår).

För mer information:
Helen Hansen Axelsson
helen.axelsson@torsta.se, 070-260 13 88

Anna Beck-Friis
an na.beck-friis@torsta.se, 072 566 73 24