Torsta Kunskapscenter är i grunden en gymnasieskola som bedriver utbildningar inom områdena skog, lantbruk och djur. Den korrekta benämningen på dessa samlade utbildningar, och den benämning som används inom skolvärlden, är Naturbruksgymnasium. Vårt officiella namn som gymnasieskola är JGY (Jämtlands Gymnasium) Torsta Naturbruksgymnasium.

Men Torsta AB bedriver inte bara gymnasieutbildningar. Vi har även ett stort utbud av uppdragsutbildningar och kurser för företag och organisationer, privata företag såväl som offentliga som t.ex. Arbetsförmedlingen.