Tips

  Funktion ”Frågor och svar” i upphandlingssystemen ställer du dina frågor och  funderingar.  En fråga i ”frågor och svar” kan medföra att kraven kan justeras.  Detta meddelas alltid.   Läs igenom materialet som finns i DIS:et och i upphandlingarna.   Använd” frågor och svar” tveka inte  För dig som leverantör:  – Du behöver inte lämna ett helt anbud med produkter och priser från början.  – Ansökan till systemet sker enbart genom att lämna information om ditt företag och eventuella andra företag som ingår i anbudet.  – De specifika upphandlingarna som görs i DIS:et kan se olika ut från gång till gång då det finns många krav som kan preciseras.  – Du konkurrerar mot samtliga leverantörer med samma mål: att leverera