Landsbygdsutveckling

SYSTER gastronomi

Samverkan / Yrkesstolthet / Samisk mat / Traditioner / Erfarenhetsutbyte / Rörlighet

SYSTER gastronomi är en förstudie finansierad av Interreg Sverige-Norge inom insatsområdet sysselsättning medfinansierat av Torsta AB, Stadsforvalteren i Tröndelag och Oi! Trönders mat og drikke.
På svenska sidan är Torsta AB projektägare och på norkska sidan är Oi! Tröndersk mat og drikke projektägare.
Organisationerna ska göra en analys av arbetet inom offentlig mat och samisk matkultur samt pinpointa inom vilka områden och hur ett gränsöverskridande arbete kan ge störst utbyte. Detta för att efter kartläggning och analys kunna göra ett genomförandeprojekt i nästa programperiod. Vi opplever at arbeid med offentlig mat er viktig på flere måter, og vil belyse noen av disse i forprosjektet. Samisk matkultur gir det en ekstra merverdi, og dette er et fokus i våre to regioner Trøndelag og Jämtland. Förstudien förväntas resultera i ett genomförande projekt.

Kontakt

Malin Jonsson
Malin Andersson

Aktuella projekt