Händer i fält

Traktor
31 maj 2021

Svavelgödsling som komplement till stallgödsel i vallodling

Den 30 april gick startskottet för vår demo med Svavelgödsling som komplement till stallgödsel i vallodling.

Svavel är ett makronäringsämne som tillsammans med kväve bl.a. bygger protein, aminosyror och klorofyll i växten. Vid svavelbrist hämmas dessa processer även om tillgången på kväve är god, det måste alltså finnas en balans mellan dessa två näringsämnen för att få ett högt kväveutnyttjande. I vallodling är svavelbehovet större än för spannmål.

Ett av gårdsbrukets fält gödslades med hundra kilo Kiserit per hektar (motsvarar tjugo kilo i rent svavel) och den 12 maj gödslades det med flytgödsel från nöt, motsvarande trettiosex kilo ammoniumkväve och sex kilo svavel.

För att kunna utvärdera resultatet av gödslingen har vi lagt ut tre referensrutor i fältet: en helt ogödslad, en som bara gödslats med stallgödsel och en som bara gödslats med svavel. Inför skörd klipper vi prover ur fältet och referensrutorna som vägs och skickas för analys. Genom dessa prover hoppas vi kunna se hur vallen svarat på de olika gödslingarna, både i form av avkastning och i foderkvalité.

Mer finns att läsa om svavel i Norrländsk Växtodling (länk finns under fliken Fältförsök) och Jordbruksverkets Rekommendationer för gödsling och kalkning 2021 som finns för nedladdning på Jordbruksverkets hemsida.

Fortsättning följer!