Händer i fält

Odlat fält
3 november 2021

Svaveldemo i vall

Vi har i ett tidigare inlägg presenterat resultatet av förstaskörden i vår demo om svavelgödsling till vall. Som ni kan läsa om där så fick vi inte det resultat vi förväntat oss och vad detta kunde bero på. Inför andraskörden upprepade vi testet med att gödsla flytgödsel till två referensrutor. Rutorna fick 60 kg (räknat per hektar) kväve och har då gödslats med totalt 130 kg kväve denna säsong, varav ca hälften är ammoniumkväve. Vi har haft en hög omsättning av organiskt bundet till växttillgängligt kväve i marken under sommaren. Någon ytterligare svavel gödslades inte utöver flytgödslets innehåll.

Ruta 1 – Gödslat med 20 kg Svavel i våras.

Råskörd 5 510 kg/ha, Ts-skörd 1 840 kg/ha vid 33,5% Ts.

Råprotein 70 g/kg Ts.

Ruta 2 – Ingen tillförd växtnäring.

Råskörd 5 420 kg/ha, Ts-skörd 1 790 kg/ha vid 33% Ts.

Råprotein 80 g/kg Ts.

Ruta 3 – Gödslat med 69+60 kilo kväve och 6+6 kilo svavel från flytgödsel.

Råskörd 9 280 kg/ha, Ts-skörd 2 930 kg/ha vid 31,6% Ts.

Råprotein 88 g/kg Ts.

Ruta 4 – 20 kilo svavel i våras och flytgödsel innehållande 69+60 kilo kväve samt 6+6 kilo svavel.

Råskörd 10 150 kg/ha, Ts-skörd 3 190 kg/ha vid 31,4% Ts.

Råprotein 106g/kg Ts.

Resultaten kan till viss del bekräftar slutsatserna från första skörden och även grundtesen, att vi kan höja skördad mängd och kvalité genom rätt balans mellan kväve och svavel. Nästa år planeras att göra en upprepning av denna demo och fortsätta samla erfarenhet runt olika näringsämnens påverkan på våra vallar. Vi kommer då lägga ut demon i en första- eller andraårsvall och med högre klöverandel.

Hör gärna av er med idéer och kommentarer runt våra demonstrationer till lars.tiren@torsta.se