Landsbygdsutveckling

Samiskt hantverk

Samisk matkultur i offentligt kök

Projektet skall undersöka och dokumentera den samiska maten. Ta reda på betydelsen av samisk matidentitet hos våra äldre samer. Öka kunskapen om den samiska matkulturen inom offentlig gastronomi.

En stor del av projektet kommer att ägnas åt att samla kunskap om den samiska matkulturen. För att få en bredare bild av vår samiska matkultur kommer den samiska matkulturen att dokumenteras från norr till söder inom den samiska område. Men även titta på den samiska matkulturen i två av våra större städer i Sverige. Det finns skillnader vad gällande traditionella kunskaper, tillvägagångssätt inom den samiska matkulturen beroenden på var i sapmi man befinner sig och från vilken bakgrund som man har. Resultatet efter avslutat projekt skall vara en ökad förståelse, breddar kunskap om vår samiska matkultur. En handbok/fickbok för att ge en ökad förståelse och kunskap om den samiska matkulturen i våra offentliga kök för våra äldre samer och kommande äldre samer inom sapmí.

Projektet är finansierat av Jordbruksverket och Region Jämtland Härjedalen och pågar fram till februari 2021.


Kontakt

Ann Sparrock
Ann Sparrock

Aktuella projekt