I år firar utbildningen på Torsta i Ås 100 år! Skolan låg först i OPE och sedan ett par år på Frösön innan flytten till Torsta. Det är 133 år sedan den första lantbruksutbildningen startade i länet. Eftersom den startade i Ope heter elevförbundet fortfarande Ope-förbundet.

Utbildningen flyttades till Torsta 1919 bland annat för att Hushållningssällskapet startade verksamhet i Ås ett par år tidigare. 1949 byggdes det nya skolhuset som inrymmer restaurang och aula i dag. På sjuttiotalet och nittiotalet byggdes skolan ut i helt nya stilar, moderna för sin tid. Skogsutbildningen flyttade från Halåsen 1994 och är nu en integrerad del av verksamheten.

Nuvarande ladugård är från 1982 och byggdes ut med ny lösdrift 2018. Gården blev KRAV-certifierad som en av de första i Jämtlands län.

Sedan 2012 är Krokom Kommun ägare till fastigheten där även Rösta ingår. Alla aktörer på området ingår i ett modernt företagskluster; Grönt Center i Ås.