2019 firar utbildningen på Torsta i Ås 100 år! Lantbruksskolan låg först i OPE och sedan ett par år i Kvarnsved på Frösön innan flytten till Torsta. Det är 133 år sedan den första lantbruksutbildningen startade i länet. Eftersom den startade i Ope heter elevförbundet fortfarande Ope-förbundet.

Utbildningen flyttades till Torsta 1919 bland annat för att Hushållningssällskapet startade verksamhet i Ås ett par år tidigare och man såg redan då fördelar med att bilda verksamhetskluster. Från början var det både lantbruks- och skogsutbildning på Torsta. Innan lantbruksskolan flyttade in hade det varit folkhögskola på Torsta. Birka byggdes 1909 och folkhögskolan flyttade in i nya lokaler.

1949 byggdes det nya skolhuset som inrymmer restaurang och aula i dag. Det nya skolhuset ritades av arkitekt Nils Tesch som bland annat har ritat operakällaren i Stockholm och Örebro museum. Carl Malmsten anlitades som inredningsarkitekt. Han är ansvarig för inredning bland annat på konserthuset och stadshuset i Stockholm och en av våra största företrädare för stilen Swedish Grace. Skolhuset och inredningen är ett de finaste kulturminnesmärkena i länet. I biblioteket eller ”Carl Malmstensrummet” är hela den ursprungliga inredningen kvar. På Torsta finns även en unik konstsamling där många konstnärer från Jämtland och Härjedalen finns representerade. Konstsamlingen ägs av Region Jämtland Härjedalen.

1931 byggs skogsskolan i Halåsen och skogsutbildningarna flyttar dit.

På sjuttiotalet och nittiotalet byggdes skolan ut i helt nya stilar, moderna och typiska för sin tid. Skogsutbildningen flyttade från Halåsen tillbaka till Torsta 1994 och är nu en integrerad del av verksamheten. I samband med flytten byggdes verkstadshuset med lektionssalar, skärmtak för maskinerna och matsalen byggdes ut.

Nuvarande ladugård är från 1987 och byggdes ut med ny lösdrift 2018. Gården blev KRAV-certifierad som en av de första i Jämtlands län.

Sedan 2012 är Krokom Kommun ägare till fastigheten där även Rösta ingår. Alla aktörer på området ingår i ett modernt företagskluster; Grönt Center i Ås.