Torsta AB bildades i sin nuvarande form 2012, men verksamheten har bedrivits på Torsta i Ås i 100 år 2019 1! Mycket har hänt sedan 1919, men det har alltid handlat om att stötta de gröna näringarna som är lika viktiga för länet nu som då.

På Torsta har vi gymnasieutbildning inom naturbruk med inriktningarna skog, lantbruk och djur. Utbildningen är treårig och ger eleverna praktiska och teoretiska kunskaper så att de kan gå direkt ut i arbetslivet.

För att erbjuda bästa möjliga praktisk utbildning har Torsta AB ett eget ekologiskt gårdsbruk och en driftgrupp i skogen med moderna skogsmaskiner och skarpa avverkningsuppdrag.

Vi har även ett djurhus med sällskapsdjur och en hundhall för praktisk träning.

På vår utvecklingsavdelning bedriver vi kursverksamhet för vuxna, rådgivning och projekt med syfte att stödja företag inom de gröna näringarna.

Vi har en prisbelönt gårdsrestaurang som serverar lunch varje dag och tar emot konferenser i våra fina lokaler.

Kultur
Den nuvarande huvudbyggnaden stod klar 1948 och ritades av Nils Tesch. Inredningsansvarig var Carl Malmsten. Biblioteket med sina Carl Malmstens möbler ser fortfarande ut på samma sätt trots flitigt användande. Flera utbyggnader har skett under åren och speglar var för sig sin tidsanda. Vi har även en av de finaste samlingarna av jämtländsk konst som finns tack vare Has-Erik Brännström och hans stora konstintresse. Konstsamlingen ägs av Region JH.

Våra ägare
Idag ägs Torsta AB av Region Jämtlland/Härjedalen, Jämtlands Gymnasieförbund, Sveaskog, SCA, Norra Skog, Persson Invest, och Lantbrukarnas Riksförbund. Torstas breda ägande är en unik tillgång för bolaget och den utveckling som ägarna genom sitt ägande vill skapa för regionen. Ägarnas krav på Torsta AB formuleras i ett ägardirektiv som bland annat tar upp:
Torsta AB ska
• Ha ledande kompetens inom områdena jord- och skog för att kunna erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningsuppdrag.
• Arbeta med landsbygdsutveckling och därigenom tillvarata de utvecklingsmöjligheter som finns på landsbygden så att livs- och utkomstmöjligheterna förbättras för landsbygdens invånare.
• I sin verksamhet ha en mycket nära samverkan med näringslivet och därigenom ha en stark förankring.
• I all sin verksamhet beakta människors lika värde
• Drivas affärsmässigt.

Våra uppdrag
Torsta AB bedriver gymnasieutbildning i naturbruk på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund. På skolan erbjuds inriktningarna skog, lantbruk och djur.

Torsta AB bedriver landsbygdsutveckling på uppdrag av Region JH. I uppdraget ingår kursverksamhet för vuxna, utvecklingsinsatser för att stödja företagen inom de gröna näringarna och rådgivning. Dessutom tillhandahåller Torsta AB specialistkompetens inom gröna näringar och landsbygdsfrågor till tjänstemän och politiker i Region JHs organisation.

Vår styrelse
Marie Simonsson, ordförande
Anton Waara, Vice ordförande
Håkan Nilsson
Mikael Westin
Janina Östling
Johan Montelius